Napisz
do nas,
lub zadzwoń...

Porozmawiajmy...Jeśli nie wiesz jakiej plandeki potrzebujesz skontaktuj się z nami.
Doradzimy Ci w kwestiach technicznych.
Dokonamy wyceny.

Napisz do nas na:

biuro@plandmar.pl

lub zadzwoń:

515 795 928

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla klientów/kontrahentów

PLAND-MAR WYRÓB I NAPRAWA PLANDEK Elwira Kubalka
ul. Szpitalna 14
98-300 Wieluń

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: PLAND-MAR WYRÓB I NAPRAWA PLANDEK Elwira Kubalka, ul. Szpitalna 14, 98-300 Wieluń, NIP: 8321798939, REGON 101390951  Tel. 515 795 928, e-mail: biuro@plandmar.pl
2. Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji stosunków gospodarczych wynikających z zawartej umowy lub wynikających z działań zmierzających do zawarcia umowy.
4. Państwa dane możemy przekazać podmiotom współpracującym (takim, jak np. księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki) lub powiązanym.
5. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych z państw trzecich (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
6. Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
7. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możliwość zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie.
8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Państwa danych.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Natomiast, niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

 


Kontakt

mob. 515 795 928
mob. 505 708 063

biuro@plandmar.plul. Szpitalna 14   98-300 Wieluń

Pland-Mar 2020